۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کیومرث پور احمد یکجایی از شب یلدایش می اورد :
پريا : زخم‌هاي آدم سرمايه‌س حامد . سرمايه‌تو با اين و اون تقسيم نكن. داد نكش ، هوار نكش . صبور ، آروم و بي‌صدا همه چي رو تحمل كن
ولی مزخرف است ...